Jobbet i kontrolrummet

Medarbejderne i kontrolrummet varetager styringen af trafikken og har ansvaret for løbende at informere passagerer og det øvrige metropersonale om driften. Kontrolrummet er bemandet 24 timer i døgnet, året rundt.

Der er tre typer medarbejdere i kontrolrummet; kontrolrumssupervisor, trafikleder og passagerinformationsoperator (i daglig tale kaldet PIO). Uddannelsen sker hos Metro Service og medarbejderne har meget forskellige baggrunde, ligesom de forskellige job kræver forskellige personlige egenskaber.
Jobbet som kontrolrumssupervisor kræver minimum 2 års erfaring som trafikleder eller stor erfaring med personaleledelse.

Hvad er en trafikleder?
Trafiklederen overvåger og styrer driften af metroen. Det kræver et godt overblik, en reaktionsevne ud over det sædvanlige og evnen til at træffe de rigtige beslutninger – også i pressede situationer. Du skal ligeledes løbende informere vores stewarder ude i metroen om driften og derfor også være stærk til både at informere og kommunikere med dine kolleger. Derudover er det dit ansvar at overvåge og kontrollere metroens el- og tekniske systemer, at koordinere interne og eksterne håndværkeres arbejde på Metroen og at fungere som koblingsleder mellem en lang række øvrige interessenter.

De første fire til fem måneder af din ansættelse som trafikleder går med uddannelse. Undervejs vil der være en række prøver, du skal bestå for at blive ansat. Under uddannelsen kan du ikke afholde ferie, men der er fuld løn under uddannelsen.

Har du lyst til at blive trafikleder?
For at komme i betragtning til jobbet som trafikleder skal du

 • logik- og persontestes for at fastslå, om du passer i jobbet
 • have gennemført studentereksamen, HH eller tilsvarende uddannelse med tilfredsstillende resultat
 • have interesse for teknik og it
 • kunne have flere bolde i luften på samme tid og kunne håndtere kortere stressende situationer
 • kunne udtrykke dig klart og tydeligt på dansk og engelsk i skrift og tale
 • have interesse for ledelse og udvikling. 

Jobbet kræver desuden, at du kan opnå helbredsgodkendelse i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Hvad er en PIO?
Passagerinformationsoperatøren sidder i kontrolrummet og har til opgave at informere metroens passagerer via højttalerudkald, informationsskærme og digitale medier. Derudover udøver de service til kunder, der har trykket på opkaldspunkterne i tog eller på stationer og overvåger via skærme banen, stationerne og metroens tekniske udstyr. Altså kræver jobbet, at man kan bevare overblikket og også yde god service i hektiske situationer, ligesom man skal være i stand til både at arbejde selvstændigt og være parat til at udføre opgaver under instruks, alt efter situationen.
Uddannelsen sker hovedsageligt ved sidemandsoplæring og tager tre måneder. Undervejs vil der være en række tests.

Har du lyst til at blive PIO?
For at komme i betragtning til jobbet som PIO skal du

 • være serviceminded og kunne lide at tale med og til vores kunder – eksempelvis foretage højtalerudkald til tusindvis af kunder
 • kunne læse og skrive både dansk og engelsk på højt niveau (du bliver undervejs i rekrutteringsforløbet sprogtestet i begge sprog)
 • have it-kundskab på middelniveau – og have lyst til at lære nye systemer at kende
 • have et grundigt og rutineret kendskab til sociale medier
 • have kendskab til Office-pakken på brugerniveau. 

Hvordan er det at arbejde i kontrolrummet?
Du kan læse mere om dagligdagen i kontrolrummet i denne artikel:

Du kan søge uopfordret
Hvis ikke der er et opslag på det job, du er interesseret i, så send en uopfordret ansøgning – du finder linket under Ledige Stillinger. Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset religion, køn eller etnisk baggrund. 

Ledige stillinger

Vi søger altid kompetente medarbejdere - har du mod på at være en del af vores team, så klik dig ind her

MetroService_20170905_036.jpg