Søg

Luk
Vi fandt resultater for

Menu

Luk

Persondatapolitik

Behandling af personoplysninger ved brug af metroen

Det er Metroselskabet I/S, der ejer metroen, og det er Metro Service A/S, der står for drift og kundeservice af metroen på vegne af Metroselskabet I/S.

Hvis du ønsker information om, hvordan dine personoplysninger behandles, når du benytter metroen, skal du læse Metroens persondatapolitik. Den findes her.

Alle spørgsmål vedrørende behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af metroen, det være sig billetter, kontrolafgifter, hittegods, billettering og lignende, skal ligeledes stilles via de generelle kundeserviceformularer her.

Øvrige henvendelser om fx personoplysninger i relation til jobansøgninger m.m. er Metro Service A/S ansvarlige for og behandles af Metro Service i henhold til nedenstående persondatapolitik.

Persondatapolitik for Metro Service A/S

Metro Service A/S er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, der omhandler den del af driften af Metroen, som sker på eget initiativ og ikke på baggrund af at være databehandler for Metroselskabet. I det følgende kan du læse mere om vores behandlinger samt dine rettigheder i den forbindelse.

Metro Service respekterer retten til dit privatliv og din personlige integritet. Det er vigtigt for os, at du føler dig sikker, når vi behandler dine personoplysninger. Vi vil med vores persondatapolitik orientere dig om, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Dataansvarlig

Metro Service A/S er et selvstændigt selskab. Som følge deraf, er der en række personoplysninger, som vi er dataansvarlig for. Metro Service A/S oplysninger er:
Metro Service A/S (”Metro Service”, ”os”, ”vi”) Metrovej 3 2300 København S CVR-nr.: 21263834 Telefon: +45 7015 1615. Hjemmeside: metroservice.dk

Har du spørgsmål til Metro Service A/S' behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse via formularen her.

Metro Service A/S Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Har du spørgsmål af generel karakter i relation til håndtering af dine personoplysninger jf. persondatalovgivningen, kan du kontakte Metro Service A/S’s DPO.

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke sagsbehandle, men kan svare på juridiske spørgsmål i forhold til dine rettigheder mv. Henvendelser til Databeskyttelsesrådgiveren behandles fortroligt af denne. Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren på e-mail dpo@metroservice.dk eller pr. brev til ovenstående adresse mærket ”DPO”. Bemærk, sender du en e-mail, bør denne ikke indeholde fortrolige eller følsomme oplysninger, da forbindelsen ikke kan garanteres at være krypteret.

Ansvarlighed og sikkerhed

Hos Metro Service A/S værner vi om beskyttelse af dine personoplysninger, så du kan føle dig tryg ved vores behandling. Det er vigtigt for os, at dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af personoplysninger med henblik på til enhver tid at opfylde gældende lovgivning.

Metro Service A/S behandler dine personoplysninger til følgende formål

Dine personoplysninger kan blive behandlet af Metro Service A/S i forskellige sammenhænge. I det følgende fremgår de primære formål.

TV-overvågning

Der findes overvågningskameraer i både metrotog og på stationerne for at skabe en tryg rejse for vores passagerer, og et sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere samt af hensyn til jernbanesikkerheden og til kriminalitetsforebyggende formål. Optagelserne fra disse bliver kun anvendt og gennemset, hvis vi modtager henvendelse fra politiet, eller hvis det er nødvendigt for at understøtte vores interne arbejde med jernbanesikkerheden, i afgørelsen af forsikringssager eller når gennemsyn er hjemlet i vores interne politikker.

Formål:
At sikre en tryg rejse for vores passagerer og et trygt arbejdsmiljø for vores medarbejdere foruden at leve op til vores forpligtelser i henhold til jernbanesikkerheden samt at forebygge kriminalitet.

Behandlingsgrundlag: Vi er underlagt en række lovkrav om iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger i metroen og på stationerne. Oplysningerne behandles i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.c, da behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde vores sikkerhedsforpligtelser. 

Modtagere: Vi kan dele dine personoplysninger med: - Politiet - Forsikringsselskaber - Andre myndigheder, f.eks. Havarikommissionen. 

Opbevaring: Optagelser fra TV-overvågning bliver opbevaret mellem 14 og 30 dage, hvorefter de automatisk bliver slettet. I særlige tilfælde og i forbindelse med en konkret sag, kan oplysningerne opbevares i en længere periode.

Særligt vedrørende indsigt: Efter databeskyttelsesforordningens kapitel III kan de registreredes rettigheder begrænses som følge af databeskyttelsesforordningens artikel 12.5 og artikel 23.1, litra c. og d. Du har derfor som udgangspunkt ikke ret til indsigt i tv-optagelser, hvilket skyldes hensynet til den offentlige sikkerhed samt forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed.

Rundvisning eller tilladelse til kommercielle aktiviteter

Hvis man ønsker at komme på rundvisning på metroens områder, herunder værksteder, eller hvis man vil søge tilladelse til kommercielle formål på metroens område, skal der først ansøges om dette.

Formål: At sikre, at sådanne aktiviteter foregår uden forstyrrelse af drift og vedligehold af togene, kontrollere hvem der deltager på rundvisninger, samt holde styr på kommercielle tilladelser. 

Behandlingsgrundlag: Vores retsgrundlag for behandlingen er: - Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b - Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f.

Modtagere: Personoplysninger videregives i udgangspunktet ikke.

Opbevaring: Deltageroplysninger fra rundvisninger og aftaler om kommercielle aktiviteter gemmes i op til 3 år.

Ulykker, overfald eller forsikringssager

Passagerer i metroen kan være uheldige og komme ud for en ulykke eller blive udsat for overfald eller vold. Dette kan resultere i forsikringssager eller sager, der anmeldes til politiet eller havarikommissionen.

Formål: At hjælpe myndigheder og forsikringsselskaber med at opklare og dokumentere hændelser i metroen og på metroens område.

Behandlingsgrundlag: Vores retsgrundlag for behandlingen er: - Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.a - Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.c - Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f

Modtagere: Vi kan dele dine personoplysninger med: - Politiet - Forsikringsselskaber - Andre myndigheder, f.eks. Havarikommissionen

Opbevaring: Personoplysninger, der indgår i disse sager, slettes i udgangspunktet 6 måneder efter myndighedens eller forsikringsselskabets henvendelse, medmindre vi får påbud om at opbevare i en længere periode.

Ansøgninger

Hvis du søger job hos Metro Service A/S behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Formål: at gennemgå og udvælge egnede ansøgere til et job hos Metro Service A/S.

Behandlingsgrundlag: Vores retsgrundlag for behandlingen er: - Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b - Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f

Modtagere: Vi kan dele dine personoplysninger med: - I udgangspunktet deles dine oplysninger ikke uden for Metro Service A/S

Opbevaring: Alle personoplysninger indsendt og indsamlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen opbevares i udgangspunktet i 6 måneder efter den konkrete stilling er besat. Ved uopfordrede ansøgninger opbevares disse i udgangspunktet i op til 6 måneder efter modtagelse.


De registreredes rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen har man en række rettigheder i forhold til behandlingen af ens personoplysninger. De enkelte rettigheder er uddybet herunder.
Vælger man at gøre en af sine rettigheder gældende f.eks. ved at bede om indsigt i hvilke personoplysninger, der behandles, kan man rette henvendelse her.

Bemærk, at vi i nogle tilfælde kan have behov for at bede om yderligere information i forhold til at verificere identiteten på den der henvender sig. Det skyldes at vi skal sikre os, at vi ikke udleverer personoplysninger til andre end personen selv eller denne fuldmagtshaver.

Hvis du henvender dig som jobansøger, gør du dine rettigheder gældende ved at kontakte Metro Service på HR@metroservice.dk.

Retten til indsigt

Man har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger vi behandler. Såfremt vi behandler personoplysninger, udleverer vi information om disse, samt formål og lovhjemmel.

Retten til at gøre indsigelse

Man har ret til at gøre indsigelse, hvis man er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterleves vurderes konkret for den enkelte sag.

Retten til at bede om begrænsning

Man har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan man i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker, at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

Retten til at bede om sletning

Man har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning, eller hvis aftale og formål giver os ret til at opbevare personoplysningerne.

Retten til at bede om berigtigelse

Skulle de personoplysninger, vi behandler, være forkerte, har man ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til Dataportabilitet

I visse tilfælde har man ret til at få udleveret sine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger, man selv har givet til os.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage

Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, opfordres du til at kontakte os. Se vores kontaktoplysninger ovenfor.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af persondatalovgivningen. Se hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Opdatering af denne persondatapolitik

Nærværende persondatapolitik er version 1.1. og er gældende fra 30 august 2021.