Her kan du læse om forskellige ting der har med det at være leverandør at gøre:

Hvordan får du adgang til at arbejde i metroen?

Hvordan er det med CSR og Metro Service?

Hvordan udfylder du leverandørskemaet?

 

Adgang til metroen 
Skal du udføre arbejde på en af Metro Services lokationer eller en station eller andet sted, skal du søge om tilladelse. I dette afsnit kan du læse hvordan du gør.

Ved sikkerhedsrelaterede leverancer skal du erhverve et grønt adgangskort på et kursus, som Metro Service udbyder, inden arbejdet kan begyndes.

Læs længere nede på denne side, hvordan du gør.

Metro Service og CSR 
Metro Service har et etisk kodeks. Det hjælper os med at sætte standarder for vores daglige arbejde, ikke blot blandt vores egne medarbejdere, men også i samarbejdet med vores leverandører. Gennem gennemsigtige indkøbsprocesser fremmer vi en åben og ærlig dialog som et tiltag imod korruption.
Til gengæld forventer vi, at alle vores leverandører og deres underleverandører overholder gældende lovgivning, og at deres adfærd følger Metro Services etiske kodeks.

Metro Service etiske kodeks indeholder følgende punkter: 
- Menneskerettigheder og arbejdsvilkår 
- Miljø 
- Unfair adfærd og anti-korruption
- Relationer til tredjepart 
Siden 2017 har vores leverandører skulle rapportere struktureret om arbejdsvilkår, herunder kontrakter og overenskomster, arbejdsforhold, -tid og -faciliteter samt brug af lærlinge. Samtidig har vi indgået en kontrakt med et eksternt bureau, som årligt auditerer et antal leverandører for at sikre, at de opfylder kravene til ordentlige arbejdsforhold for medarbejdere og eventuelle underleverandører.
De af vores leverandører, der agerer under dansk lovgivning, skal hvert kvartal udfylde et CSR-spørgeskema. På den måde sikrer vi, at de fortsat lever op til lovgivningen og derved til vores krav. 
Du kan læse hele Metro Services Etiske kodeks ved at gå til vores side om CSR hvor det etiske kodeks også ligger nederst på siden her.

 

Er du leverandør, og skal udfylde kvartalsvis CSR-rapportering? 
Godkendte leverandører til Metro Service, skal kvartalsvis udfylde CSR-rapport. Dette skal ske senest følgende datoer hvert år: 

-          15. marts 

-          15. juni 

-          15. september 

-          15. december 

Leverandøren får tilsendt et skema eller anvender nedenstående link, udfylder og underskriver dette skema og indestår for rigtigheden af oplysningerne heri. 

Udfyld det kvartalsvise leverandørskema her.

 

Skal du arbejde i metroen?

Som ekstern der skal arbejde på metroens stationer eller spor eller andet, skal du gennemføre et kursus, så du kan færdes sikkert i den tid, du arbejder for os.

Sådan gør du:

1. Du starter med at kontakte den person i Metro Service, der har dit arbejde som ansvarsområde. Det kan være den person, der bestiller dig, eller den du bliver henvist til. Vedkommende sender dig en mail, der giver dig adgang til den første del at et kursusforløb, som er en sikkerhedsinstruktion for at måtte arbejde i metroen. Det varer en time, og du kan gennemføre online kurset på din mobil, tablet eller computer.

2. Når du har gennemført denne del, modtager du en mail, som du skal besvare med de oplysninger, vi beder dig om. Disse oplysninger bruger vi til at oprette en profil i vores adgangssystem, så vi kan lave dit personlige adgangskort.

3. Når vi har alle de nødvendige oplysninger, aftaler vi et tidspunkt, hvor du kommer til Metro Service for at aflægge en test, så vi kan se, du har lært det, du skal kunne. Sikkerheden er høj i metroen. Derfor skal vi være sikre på, at du kender til bl.a. sikkerhedsreglerne.

4. Består du testen, får du udleveret dit adgangskort, som giver dig adgang til relevante områder i metroen.

 

Hvis du ikke består testen
Består du ikke testen, så skal du starte forfra på kurset. Når du har gennemført kurset igen, så aftaler vi et nyt tidspunkt for en ny test.

 Adgangskort gælder i to år
Når du har fået dit adgangskort, så er det gældende i cirka to år, indtil den dato der står på forsiden af kortet.


Skal du have udskiftet kortet
Er kortet gået i stykker, skifter du firma, eller bliver kortet slidt, så man ikke kan se dine data, så skal du skrive til Metro Service på den mailadresse, der står på bagsiden af kortet. Skriv gerne kortnummeret i din mail. Det står på forsiden.


Fornyelse af kort
Skal dit kort fornyes, når der er gået to år, skal du gennemføre forløbet igen.
På den måde får du de sidste nye opdateringer med.


Vi håber, det har givet dig svar på hvordan du kommer i gang med at arbejde i metroen.
Er du i tvivl, kan du skrive til Metro Service/Uddannelse på training@metroservice.dk