I Metro Service sætter vi sikkerheden over driften.


Som eneste danske operatør og infrastrukturforvalter med en BOStrab Betriebsleiter, er sikkerhed vores første prioritet. Vi overholder gældende lovgivning og regler og inddrager sikkerhedshensyn i alle beslutninger. Vores stærke sikkerhedskultur er understøttet af et effektivt system til ledelse af jernbanesikkerheden. Det betyder blandt andet, at vi

  • løbende forebygger og minimerer konsekvenserne af ulykker ved at styre alle risici relateret til jernbanesikkerhed i et operationelt fareregister
  • løbende forbedrer sikkerhedssystemer og sikkerhedskulturen ved at udføre korrigerende handlinger på baggrund af forbedringsforslag, hændelser, inspektioner og uafhængige interne audits
  • arbejder for at fastholde og forbedre jernbanesikkerheden
  • stiller krav til og fører tilsyn med sikkerhedsforhold og kvalitet hos underleverandører


Certifikater

Vores sikkerhedscertifikater og sikkerhedsgodkendelse samt løbende tilsyn fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen er ikke kun et udtryk for, at vores systemer overholder alle krav relateret til jernbanesikkerhed. En høj grad af modenhed definerer vores sikkerhedskultur og vores system. Foruden krav til jernbanesikkerhed definerer ledelsessystemet en række kvalitetskrav i overensstemmelse med ISO 9001-standarden. 

Sikkerhedsgodkendelse

Sikkerhedscertifikat

Certifikat for ISO 9001

Certifikat for ISO 27001