Høj driftsstabilitet og god service giver passagerne en hurtig, sikker og bekvem rejse – hver dag. 

Vores mål er altid at give passagerne den bedst mulige rejse – uden at gå på kompromis med sikkerheden. Passagerne er derfor i centrum i vores retningslinjer og den træning, vi giver medarbejderne. Det gælder både i den daglige drift, for planlagt vedligehold, og når der opstår driftsforstyrrelser. Her arbejder vi altid for en hurtig løsning, så passagerne påvirkes mindst muligt.

Der er i gennemsnit 13.000 daglige afgange i Københavns Metro.  Vi leverer en hurtig, sikker og bekvem rejse for mere end 190.000 passagerer på hverdage, med en exceptionel høj driftsstabilitet og meget tilfredse passagerer

Hurtige og rigtige beslutninger
Den høje driftsstabilitet afspejler blandt andet, at vi ved driftsforstyrrelser hurtigt træffer de rigtige beslutninger til gavn for passagerne. 

Mange års erfaring med at lede samspillet mellem drift, infrastruktur, materiel og systemer betyder, at vi meget hurtigt kan koordinere nødvendigt arbejde, og derved minimere påvirkningen af driften. Efter en større driftsforstyrrelse har vi faste procedurer for debriefing. Det viser os, hvad der er sket, og hvordan vi kan optimere processerne og undgå et tilsvarende problem en anden gang. 

Døgndrift stiller store krav til videndeling og koordinering blandt medarbejderne, så passagerne oplever samme høje service og sikkerhed, uanset hvornår de rejser. For at fastholde fokus på vores passagerer og for at overlevere relevant information, følger vi dagligt op på alle ledelsesniveauer, og alle medarbejdere briefes, inden deres vagt starter. Derudover stiller vi store krav til vores medarbejderes faglige niveau. Driftsmedarbejdere gennemgår 3-6 måneders uddannelse og skal bestå flere prøver, inden de træder ind i deres stilling.

Døgnet rundt er kontrolrummet bemandet med trafikledere og passagerinformationsmedarbejdere. Sammen sikrer de en stabil drift og løbende information til passagererne.

 

Sikkert ud og hjem
Vi er glade for, at passagererne oplever metroen som et trygt og sikkert transportmiddel, og vi gør meget for at fastholde trygheden. Døgnet rundt er kontrolrummet bemandet, og stewarderne bevæger sig rundt i tog og på stationerne. Samtidig kan passagerne kan altid komme i kontakt med vores medarbejdere via opkaldspunkter. For at undgå, at konflikter optrappes og bliver til vold eller overfald, trænes stewarderne løbende i god service og voldforebyggende adfærd. Derudover har vi et tæt samarbejde med politiet om fx lommetyveri. Som vi siger: ’Alle skal komme sikkert hjem’.

Personalet er hjælpsomme, f.eks. når man skal ud og ind af toget. Og når man spørger om noget, så får man også et ordentligt svar.