Erfaring, fremsynethed og planlægning er essentielle kvaliteter, når en organisation til drift og vedligehold skal opbygges fra bunden.

Forudsætning for drift er en god mobilisering, og det har vi stor erfaring med. Vi vandt i sin tid opgaven med at mobilisere til den eksisterende metro i København, som åbnede i tre faser. I 2011 stod vi i spidsen for at mobilisere metroen på Princess Noura University i Riyadh, Saudi-Arabien, hvor en af vores udsendte medarbejdere også var driftsleder i et antal år efterfølgende. Og lige nu er vi midt i mobiliseringen til Cityringen, hvor vi har vundet kontrakten for rekruttering, drift og vedligehold i minimum fem år fra åbningen i juli 2019.

Der indgår mange elementer i en mobilisering. Først og fremmest udarbejder vi procedurer for drift, vedligehold, sikkerhedsledelse og beredskab. Som den eneste danske operatør med en BOStrab Betriebsleiter, arbejder vi efter de højeste sikkerhedsstandarder, hvilket er en forudsætning for, at vi opnår de nødvendige godkendelser og certifikater.

En anden vigtig kompetence i en mobiliseringsfase er at sikre de rette ressourcer på rette tid og sted. Vores store erfaring med rekruttering og planlægning af uddannelse betyder, at vi effektivt kan bemande en drifts-og vedligeholdsorganisation efterhånden som behovet opstår - fra designfasen og til driften starter. Og som Shadow Operator i designfasen tager vi proaktivt ansvar som rådgiver overfor bygherren, således at eventuelle problemstillinger identificeres så tidligt som muligt og derfor påvirker driften så lidt som muligt.