Effektiv afvikling af planlagt vedligehold og hurtig problemløsning ved driftsforstyrrelser bidrager til høj driftsstabilitet og tilfredshed blandt passagerne.

For passagerne er det vigtigt, at de kan regne med os. Vi ser det derfor som vores vigtigste opgave at holde toget kørende, så passagerne oplever færrest mulige forstyrrelser.

Det stiller store krav til vedligeholdelse af både tog, infrastruktur og systemer, ikke mindst i et system med døgndrift. I kraft af præcise procedurer for effektiv planlægning af både det forebyggende og fejrettende vedligehold, leverer vi konstant lave tal for nedetid og antal af nedbrud – faktisk hævede vi vores målsætninger for disse KPI’er i 2016 – uden at gå på kompromis med sikkerhed og kvalitet.

Sikker ledelse af grænseflader
Vores effektive procedurer er resultatet af mange års erfaring med at lede de mange grænseflader, som opstår når tog, infrastruktur og systemer skal vedligeholdes. Som både operatør og infrastrukturforvalter udfører vi selv størstedelen af vedligeholdelsesarbejdet. Resten udføres af eksterne leverandører, under vores ansvar og planlægning, og i overensstemmelse med vores høje sikkerhedskrav.

De interne grænseflader er lige så vigtige at optimere. Et tæt samarbejde mellem indkøb og vedligehold sikrer, at de nødvendige reservedele er til rådighed, så arbejdet ikke forsinkes. Koordinering med driftsafdelingen sker dagligt, men er også formaliseret i form af en Service Level Agreement mellem de to afdelinger. Den specificerer hvad de to afdelinger forpligter sig til at levere til hinanden og med hvilke deadlines, så vi kan opretholde det høje driftsniveau både under planlagt og uforudset vedligehold til gavn for vores kontraktpartnere. 

Løbende optimering
For at optimere den tid, vi bruger på vedligehold og sikre den høje driftsstabilitet til glæde for passagerne og vores kontraktpartnere, arbejder vi løbende for at optimere vores processer. Faktisk har vi hvert år ca. 100 større og mindre projekter i gang. 

De sidste par år har vi blandt andet:

  • udskiftet togets tredjesko til en ny type, der er nem at skifte og sparer tid på værkstedet
  • skiftet retningsrelæer på ATC-systemet til en mere holdbar type med længere levetid og færre fejl
  • løbende optimeret de interne processer omkring sporspærring for at sikre mest mulig tid i sporet, uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Innovationer, der gør vedligeholdelsesarbejdet hurtigere og reducerer nedetid til gavn for passagerne, kommer ikke kun fra formelle projekter. Vores teknikere er trænet i at se nye muligheder, som kan optimere arbejdsgange og forlænge reservedelenes levetid.

Blandt de nyere innovationer er fx beslag til togsæder der holder længere, en renselem der gør det lettere at blæse køleribberne rene samt en ny måde til at måle den elektriske del af togdørene.

Samtidig arbejder vi hele tiden på at optimere ressourceforbruget og minimere energiforbruget. Siden 2013 har vi reduceret både produktionsaffald, energiforbrug og vandforbrug. Det sidste blandt andet i kraft af et effektivt vandrensningssystem, som tillader os at genanvende 95% af vandet fra hallen, hvor vi vasker togene.

Viden og erfaring
At fastholde fokus på passagerne også i vedligehold, kræver dygtige og innovative medarbejdere, der ser muligheder for forbedringer. Vores teknikere har lang erfaring og en dyb viden om deres fagområder, og får løbende uddannelse og træning til videreudvikling af deres kompetencer. Gennem et struktureret uddannelsesprogram kan vi desuden hurtigt integrere nye medarbejdere og sprede kompetencerne ud i organisationen.

I min læretid blev vi opfordret til at komme med løsninger, der kunne optimere arbejdet, og det hænger stadig ved. Når jeg får en idé til en forbedring, taler jeg med kollegerne om den, og så tænker jeg videre over løsningen.