Rekrutteringsprocessen

1. Første screening
Vi screener løbende de ansøgninger, vi modtager. I denne screening vurderer vi på baggrund af din ansøgning i hvor høj grad, der er et match mellem dine faglige og personlige kompetencer i forhold til det specifikke job eller eventuelle jobs generelt i vores organisation.

Hvis vi vurderer, at der er et tilstrækkeligt match mellem dig, jobbet og virksomheden, vil du blive inviteret til en samtale. Et stillingsopslag er typisk opslået i ca. 3-4 uger. Nogle gange vælger vi dog at lukke opslaget, når vi har ansøgere nok. Ansøgningsfristen fremgår af det enkelte opslag.

2. Førstesamtale
Når vores HR-afdeling har modtaget din ansøgning, vil ansættende leder og den rekrutteringsansvarlige sammen vurdere, hvilke kandidater, der skal indkaldes til førstesamtale.

Ved denne samtale møder du den ansvarlige leder, måske en medarbejder samt en person fra HR. Samtalen vil have hovedvægt på dine faglige kompetencer, men vil også omhandle dine personlige kompetencer og din motivation for at søge et job hos os. Samtalen varer typisk 45-60 min.

3. Andensamtale
På baggrund af første samtale udvælges de kandidater, der vurderes at være bedst kvalificerede til jobbet. De udvalgte kandidater blive indkaldt til en andensamtale.

Her har du mulighed for at stille ekstra spørgsmål på baggrund af refleksioner fra første samtale, og på samme måde stiller vi nogle nye spørgsmål. Her vil du typisk møde lederen for den pågældende afdeling samt en person fra HR. Samtalen varer typisk 45-60 min.

Personprofil og tests
Er det relevant i forhold til den enkelte stilling, vil vi bede dig udfylde en personprofil og evt. en færdigheds- og/eller sprogtest. Dette vil typisk ske forud for anden samtale, og under samtalen vil du få en tilbagemelding på resultatet. Resultaterne vil indgå i den endelige vurdering af dit match til Metro Service og den konkrete stilling.

Referencer
For at få bekræftet oplysninger fra samtalen eller for at få adgang til ny information, vil vi indhente referencer fra enten nuværende eller tidligere arbejdsgivere. Vi vil selvfølgelig altid kun indhente referencer efter forudgående aftale med dig.

4. Ansættelse
Når alle samtaler er afsluttet, vurderer vi igen kandidaterne og tilbyder den eller de bedst kvalificerede jobbet. Du vil herefter modtage en kontrakt og en medarbejderhåndbog. Kontrakten skal underskrives elektronisk og returneres til HR. Du vil i ugerne op til din ansættelsesstart få tilsendt en række E-learningsmoduler fra Metro Service, så du på forhånd kan lære din nye arbejdsplads at kende.

Helbredsgodkendelse
For visse job gælder det, at tilbuddet om ansættelse er betinget af, at du kan opnå en helbredsgodkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Hvis det gælder for dig, er du blevet informeret om det igennem forløbet.

Har du spørgsmål til vores rekruttering?
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med jobsøgning i Metro Service, er du velkommen til at skrive til hr@metroservice.dk

Se ledige stillinger