Som medarbejder i Metro Service får du stor mulighed for faglig og personlig udvikling.

Udvikling, træning og uddannelse er højt prioriteret i Metro Service, hvilket er ganske naturligt, når faglig ekspertise er en af vores fire værdier. Faktisk bruger vi hvert år 15.000 - 20.000 arbejdstimer på at uddanne og videreuddanne medarbejderne.

Typen af træning og uddannelse afhænger helt af den stilling, du bliver ansat til. Vi arbejder både med formel uddannelse, sidemandsoplæring samt løbende gentræning og videreuddannelse.

Nogle stillinger, fx steward og trafikleder, kræver at du gennemgår og består en uddannelse, inden du kan starter i jobbet. Andre stillinger, fx tekniker i vedligehold, kræver løbende oplæring i nye systemer og teknikker.

For alle medarbejdere, uanset afdeling og stilling, gælder, at man altid kan drøfte sine muligheder og ønsker for faglig og personlig udvikling med ens leder og altid i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

Inden for et år efter jeg startede i afdelingen, blev jeg sendt på uddannelse til ventilationsmontør, så jeg nu kan vedligeholde metroens ventilationsanlæg. Jeg synes, jeg er superheldig, at jeg kan gå til min leder og bede om uddannelse, og det så bliver godkendt.