I Metro Service møder du en uformel omgangstone, en anerkendende tilgang til problemløsning og fokus på procedurer og sikkerhed. Her kan du se en film om hvordan vi arbejder sammen.

Vi har stor fokus på medarbejdertilfredshed. Det betyder heldigvis, at tilfredsheden med både jobbet og arbejdspladsen er høj, ligesom der er et stort engagement blandt medarbejderne. At vi opnår så gode resultater på trivselsbarometeret skyldes især, at vi ikke tager ledelse for givet. Vi bruger mange ressourcer på at styrke og videreudvikle vores ledere og giver dem værktøjer, så de på en anerkendende måde skaber godt samarbejde og kontakt mellem hinanden og med medarbejderen.  

Vi har mange regler og procedurer – kun derigennem kan vi nemlig sikre, at både medarbejdere og passagerer kommer sikkert ud og hjem. Samtidig vil du opleve, at vi har en uformel omgangstone og et godt samarbejde på tværs af virksomheden.

Anerkendende tilgang
I det daglige arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang (AI), som du vil blive introduceret til, når du tiltræder en stilling i Metro Service. At være anerkendende betyder, at vi arbejder på at forbedre os ved at fokusere på det, vi allerede gør godt. Når der opstår et problem, bestræber vi os på ikke at bebrejde hinanden eller fokusere på fejlen. I stedet stiller vi nysgerrige spørgsmål, analyserer situationen sammen og bliver enige om, hvad vi vil gøre næste gang, for at få et endnu bedre resultat.

For at styrke samarbejdet og den anerkendende tilgang har vi sammen med vores medarbejdere defineret vores forventninger til god adfærd i hverdagen. De tager udgangspunkt i vores fire værdier og seks fælles principper. Du vil altså opleve, at vores forventninger til hinanden er klare og tydelige. 

Personalegoder
En god trivsel kommer ikke kun fra de formelle ledelsesrammer. Derfor tilbyder vi dig en række attraktive personalegoder, fx tilskud til fitness, en sund kantineordning, mulighed for massage og fodterapi samt sundhedsforsikring.

Derudover vil du jævnligt kunne møde dine kolleger uden for arbejdstid og i mere uformelle rammer til forskellige sociale arrangementer, gerne med et aktivt indhold. Vores aktive personaleforening arrangerer året igennem biografture, bowlingaftner, o.lign.

AI handler om at være god til at lytte til andre og være åben overfor andres holdninger. Men du må også gerne kigge på det med dine egne kritiske øjne, og ikke acceptere alt.